شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه آزمون خاک جهت ارائه خدمات در پروژه های مهندسی عمران در حوزه ژئوتکنیک با تاکید بر موضوعات کنترل کیفی عملیات اجرایی (خاک، بتن ، قیر و آسفالت) ، مطالعات و بررسی زیر سازه جهت ساخت انواع  ابنیه فنی ، کنترل و  بازرسی جوش و اتصالات فلزی ، ارزیابی مرغوبیت و مقاومت مصالح منطبق با استانداردهای معتبر داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهبود کیفیت در تولید فرآورده های بتنی در استان خراسان رضوی تاسیس شده است. از آنجا که این شرکت توانسته است با پشتوانه تجارب قوی هسته مرکزی پتانسیل مناسبی را جهت نیل به اهداف خود فراهم آورد لذا امید آن می رود که در پرتو برنامه ریزی های پویا و پرتوان نهادهای اجرایی و با عنایت به مدیریت واقع بینانه و دلسوزانه مدیران محترم بتواند افق روشن کشور عزیزمان را در سایه تلاشهای صادقانه متخصصین مجرب و امکانات خود محقق سازد.

شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه آزمون خاک