درباره ما

شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه آزمون خاک جهت ارائه خدمات در پروژه های مهندسی عمران در حوزه ژئوتکنیک با تاکید بر موضوعات کنترل کیفی عملیات اجرایی (خاک، بتن ، قیر و آسفالت) ، مطالعات و بررسی زیر سازه جهت ساخت انواع  ابنیه فنی ، کنترل و  بازرسی جوش و اتصالات فلزی ، ارزیابی مرغوبیت و مقاومت مصالح منطبق با استانداردهای معتبر داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهبود کیفیت در تولید فرآورده های بتنی در استان خراسان رضوی تاسیس شده است. از آنجا که این شرکت توانسته است با پشتوانه تجارب قوی هسته مرکزی پتانسیل مناسبی را جهت نیل به اهداف خود فراهم آورد لذا امید آن می رود که در پرتو برنامه ریزی های پویا و پرتوان نهادهای اجرایی و با عنایت به مدیریت واقع بینانه و دلسوزانه مدیران محترم بتواند افق روشن کشور عزیزمان را در سایه تلاشهای صادقانه متخصصین مجرب و امکانات خود محقق سازد.

 

       مشخصات سهامداران واعضا هیئت مدیره شرکت
 ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  ملیت سوابق شغلی سمت 
1 سهراب جهانی باشی

• کارشناسی معدن گرایش اکتشاف معدن
• کارشناسی عمران – عمران
• کارشناس ارشد عمران - ژئوتکنیک

ایرانی 

• کارشناس ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسی مشاور ایران خاک به مدت 6 سال
• کارشناس ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد به مدت 5 سال
• کارشناس ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسی مشاور کاوش تدبیر طوس به مدت 5 سال
• مسئول اجرائی معدن سنگ لاشه شرکت GD مشهد به مدت 6 ماه
• مسئول فنی معدن سنگ لاشه اخلمد آقای کوهکن به مدت 1 سال

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
سمیه غیث زاده

• دارای مدرک کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه طبس سال 1386 (گزارش عملیات درس زمین شناسی صحرایی منطقه خرو طبس)
• دارای مدرک کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش اقتصادی از دانشگاه لاهیجان سال 1392 (مطالعه ژئوشیمی، کانی شناسی و ژنزمس در کانسار مس شصت دره واقع در شهرستان تربت حیدریه (خراسان رضوی)

ایرانی 

• کارشناس ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت کاوش پی مشهد به مدت 2 سال(1389 و 1390)
• کارمند نمونه واحد ژئوتکنیک شرکت کاوش پی مشهد در سال 1390
• کارآموز در سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی به مدت یکسال (1388)
• مسئول فنی معدن سنگ لاشه آقای مجید داودی ذکرآباد استان خراسان رضوی به مدت یکسال(1388)
• مسئول میله گذاری تعدادی از معادن سنگ لاشه ـ شن و ماسه ، سال 88-89-90 واقع در استان خراسان رضوی
• همکاری و مشاوره فنی در پروژه های بیمارستان 200 تختخوابی تربت حیدریه، پروژه ساختمان بانک ثامن، پروژه مجتمع تجاری و اداری خورشید، پروژه پست بازدید راه آهن تربت حیدریه، پروژه امام زاده فاضل مند - روستای فاضل مند( جاده جنگل)

کارشناس ارشد دفتر فنی و عضو هیات مدیره
علی ظهوریان

• کارشناسی عمران – عمران
• کارشناس ارشد عمران - ژئوتکنیک
• کارشناسی ایمنی و حفاظت کار

ایرانی 

• کارشناس ارشد دفتر فنی در شرکت مهندسین مشاور تحقیقات خاک مهار آب به مدت 6 سال
• کارشناس ارشد دفتر فنی در شرکت مهندسین مشاور بهساز پی اختر توس به مدت 3 سال
• کارشناس ارشد دفتر فنی در شرکت مهندسین مشاور پارس ایستا شرق به مدت 3 سال

کارشناس ارشد دفتر فنی
سید جواد حسینی تلگردی کارشناسی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ایرانی 

• 25 سال سابقه فعالیت اجرایی در شاخه حفاری – بهسازی خاک و تزریق و مطالعات صحرایی
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور پارس آب خادم از سال 1377 تا 1378
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت ملی ساختمان از سال 1379 تا 1380
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور خاک و سنگ از سال 1380 تا 1381
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت خدمات مهندسین آب و خاک از سال 1382 تا 1383
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی قرارکاه خاتم الانبیا از سال 1384 تا 1384
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور مکران از سال 1385 تا 1386
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور مهارآب در سال های 1387 و 1390
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور آب پوی از سال 1388 تا 1389
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور پی کاوان از سال 1390 تا 1397
• سابقه همکاری در پروژه های اجرایی شرکت مهندسین مشاور آب و خاک قدس رضوی از سال 1397 تا 1400

کارشناس حفاری و تزریق
جواد پرگر

• دارای مدرک کارشناسی عمران - عمران
• دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک
• دانشجو دکترا مهندسی عمران -ژئوتکنیک

ایرانی 

• کارشناس ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسین مشاور کاوش تدبیر طوس به مدت 1 سال
• کارشناس ژئوتکنیک در شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی اوژن آزما پارت به مدت دو سال

 عضو هیئت مدیره
6 مهرناز نیکبخت

• کارشناسی عمران – عمران
• کارشناس ارشد عمران - ژئوتکنیک

ایرانی 

• ﮐﺎرﺷﻨﺎس ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﮐﺎوش ﺗﺪﺑﯿﺮ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎل
• ﮐﺎرﺷﻨﺎس ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آزﻣﻮن ﺑﻨﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت 1 ﺳﺎل
• ﮐﺎرﺷﻨﺎس ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 3 ﻣﺎه
• ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك،ﭘﯽ و ﺑﺘﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺑﻪ ﻣﺪت11ﻣﺎه

سرپرست آزمایشگاه
7 امین رازقی

• کارشناسی مهندسی متالوژی
• کارشناس ارشد مدیریت MBA

ایرانی 

• تدریس دانشگاه
• بازرسی و انجام تست NDT از سکوی حفاری ایران خزر واقع در ترکمنستان
• بازرسی و انجام تست NDT از سکوی حفاری در عمارات
• بازرسی و انجام تست NDT از سکوی حفاری در قشم
• بازرسی و انجام تست NDT از نیروگاه گازی کیش
• بازرسی و انجام تست NDT از از دکل 111 خان گیران
• بازرسی از خط لوله شرکت نفت مشهد RTI
• همکاری با واحد R&D صنایع دفاع
• بازرسی از بویلر و مخازن تحت فشار پالایشگاه خان گیران
• بازرسی و انجام و انجام تست NDT از ایستگاه های آب شماره 1،2،3،4 و خط لوله آب بجنورد
• بازرسی و انجام تست NDT از خط لوله آب و تصفیه خانه اسفراین
• بازرسی و انجام تست از کرین قطار شهری
• بازرسی و انجام تست N.D.T در کارخانه رینگ سازی مشهد
• بازرسی و انجام تست N.D.T در کارخانه قطعات آهنگری خراسان
• بازرسی و انجام تست N.D.T در کارخانه قطعات صنعتی پویا
• بازرسی و انجام تست N.D.T در کارخانه الماس پی شرق
• بازرسی و انجام تست N.D.T در کارخانه سوله خراسان
• بازرسی و انجام تست N.D.T در کارخانه پلی سوله
• بازرسی و انجام تست N.D.T از خطوط لوله مخازن اتمسفری
• بازرسی و انجام تست N.D.T از پروژه آرمیتاژ طبرسی
• بازرسی از 16 مخزن اتمسفری RT & RTI
• بازرسی از پروژه دادگستری سبزوار
• بازرسی و انجام تست های N.D.T پروژه ای مسکن شهرسازی
• بازرسی و انجام تست های N.D.T مجتمع تجاری فلسطین
• بازرسی و انجام تست های N.D.T مجتمع تجاری گیلاس طرقبه
• بازرسی و انجام تست های N.D.T بیمارستان پاستور
• بازرسی و انجام تست های N.D.T مجتمع تجاری کندو
• بازرسی و انجام تست های N.D.T بیش از10000 واحد مسکونی
• بازرسی و انجام تست های N.D.T بیش از 4000 واحد سازه های پیچ و مهره ای

کارشناس و  بازرس جوش
8 حسین انوشه کارشناسی فیزیک ایرانی 

• کارشناس کنترل کیفی شرکت مهندسین مشاور دژان طرح به مدت 2سال
• کارشناس کنترل کیفی شرکت مکران
• کارشناس کنترل کیفی شرکت کاوش پی مشهد به مدت 3 سال
• کارشناس کنترل کیفی شرکت بتن مطلق طوس به مدت 7سال
• کارشناس کنترل کیفی شرکت فرآورده های بتنی سیناد بتن بارثاوا به مدت 1سال
• کارشناس کنترل کیفی شرکت کاوش تدبیر طوس به مدت 7سال

مسئول کنترل کیفی
9 الهام شیرمحمدی کارشناس مدیریت مالی ایرانی 

• حسابدار آژانس هواپیمایی جیسا به مدت 7سال
• حسابدار آژانس هواپیمایی حقاسیر به مسیر 5 سال

حسابدار
10 سینا جهانی   ایرانی 

• تکنسین و مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسی مشاور ایران خاک به مدت 11 سال
• تکنسین و مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسی مشاور کاوش تدبیر طوس به مدت 1 سال

تکنسین فنی آزمایشگاه
11 محمود مهدویان   ایرانی  تکنسین و مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک در شرکت مهندسی مشاور کاوش تدبیر طوس  به مدت 3 سال تکنسین فنی آزمایشگاه
12 مرتضی عزیزی    ایرانی   کارشناس فنی آزمایشگاه